Baanreglement

SPEELTIJDENREGELING

1.  Plaats uw pasje (maximaal 4 op één rij) op de klok met het nummer van de baan waarop u wilt gaan spelen en zet de klok op de aanvangstijd dat u de baan in gebruik neemt.

2.  Zijn alle banen in gebruik dan plaatst u uw pasje onder de voorgaande rij bij het baannummer waar men het langst aan het spelen is. Laat de klok op de aangegeven tijd staan en verzet deze pas als u de baan in gebruik neemt.

3.  De klok mag slechts op de hele kwartieren afgeschreven worden.

Voorbeeld: U gaat de baan op om 18.05 uur dan zet u als aanvangstijd de klok op 18.15 uur. U mag dan        doorspelen tot 19.00 uur.

4.  Een ieder die afschrijft heeft recht op een speelduur van 45 minuten.

5.  Zijn er géén wachtenden dan mag er doorgespeeld worden zonder de aanvangstijd op de klok te wijzigen.

6.  De aanvangstijd van de klok mag niet gewijzigd worden indien een lid een reeds spelend lid gaat vervangen of zich als speler toevoegt aan reeds spelende leden. Deze nieuwe speler(s) kan (kunnen) slechts meespelen voor de resterende speelduur.

7.  Bent u langer dan drie kwartier aan het spelen dan kan er per kwartier doorgespeeld worden tot uw baan door anderen wordt afgeklokt. Dit geldt alleen als alle andere banen in gebruik zijn.

8.  Afschrijven kan alleen indien u zelf op het tennispark aanwezig bent en blijft.

9.  Het gebruik van de klokken is verplicht. De pasjes zijn na het betalen van de contributie af te halen bij de penningmeester.

10.Wilt u spelen met een introducé dan dient de introducé vooraf in het bezit te zijn van een introducépas dan wel het verschuldigde bedrag te hebben afgerekend met de bardienst. Deze pas is tegen betaling verkrijgbaar en is de gehele dag geldig mits er een baan vrij is.

11.Personen die spelen zonder pasje zijn onreglementair op de baan en kunnen door ieder lid van Tennis Club Middenmeer gesommeerd worden de baan te verlaten.

12.Vergeet niet na afloop uw pasje van de klok te verwijderen.

13.Ziet u dat er pasjes zijn blijven hangen deponeer deze dan in de brievenbus bij de klok.

14.Op de banen kan ’s avonds met licht gespeeld worden tot 23.00 uur.

15.Bent u met minder dan 4 personen op één baan en ziet u dat het erg druk is, wees dan beleefd en probeer te dubbelen.

 

HET TUSSENTIJDS VERZETTEN VAN DE KLOK IS NIET TOEGESTAAN.

VOORRANGSREGELINGEN

Voorrang junioren

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.30-18.00 uur; woensdag van 13.00-18.00 uur; zaterdag en zondag alleen op baan 4.

Indien alle banen ná 18.00 uur bezet zijn door senioren mag er door juniorleden niet op de klokken worden afgeschreven. Wanneer één of meerdere banen vrij komen mogen juniorleden hun pasje ophangen. Komen er daarna nog seniorleden dan zijn juniorleden gerechtigd hun reeds begonnen speelduur van drie kwartier af te maken.

Ook zijn 15, 16 en 17-jarige leden gerechtigd om ’s avonds na 18.00 uur van de banen gebruik te maken: zij kunnen daarvoor gebruik maken van slechts één baan en dienen alle geldende regels als vermeld in dit speeltijdenreglement na te leven.

Voorrang senioren

Op maandag t/m vrijdag van 18.00 uur tot 23.00 uur; op zaterdag en zondag de gehele dag op de banen 1 t/m 3 en vanaf 18.00 uur ook op baan 4.

Rekreatie-tennis

Gedurende de trainingen en toernooien dient er één baan vrij te blijven voor recreanten met uitzondering van de competitie en het Middenmeer Open Toernooi.